Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Map Farm Item

Hướng Dẫn Map Farm Item


1. Item SON-SOM-SUN D13 drop tại quái 116-120 map Jupiter2. Item SON-SOM-SUN D13 drop tại vùng 4 Lôi Thần Điện map Jupiter