Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Tesst Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
26735
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
17-Oct 23:21
MP
26735
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
461 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!