Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

kieu_nu Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
94795
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Quốc Sắc Thiên Hương
PVP
0 Điểm
Last LogOut
18-Oct 11:42
MP
46567
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
635 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
kieu_nu chat all: [ gm ra day solo ] lúc 2017-10-18 11:35:47.700.
kieu_nu chat all: [ co 2 thag choi thi cha loi lam gi ] lúc 2017-10-18 11:23:51.427.
kieu_nu chat all: [ co ai k ] lúc 2017-10-18 00:10:54.657.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!