Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

XNXX Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
29304
Level
120 0.00%
JOB
Trader 123a
Title
Kẻ Thanh Trừng
PVP
0 Điểm
Last LogOut
18-Oct 03:50
MP
29199
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
8 Item
Item
325 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!