Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

BooBatBai Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
27721
Level
120 0.00%
JOB
Trader Hihi
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
18-Oct 08:38
MP
27721
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
6 Item
Item
252 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
BooBatBai chat all: [ GM ®©u hÕt råi ] lúc 2017-10-18 08:25:50.190.
BooBatBai chat all: [ cã dÊu ®i cha ] lúc 2017-10-18 08:20:49.380.
BooBatBai chat all: [ cã ai kh«ngg ] lúc 2017-10-18 08:09:56.727.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!