Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

VTC1 Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
38522
Level
120 0.00%
JOB
Hunter BF_ALL
Title
Huyền Thoại Bảo Tiêu
PVP
0 Điểm
Last LogOut
18-Oct 19:56
MP
86750
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
725 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!