Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

__Linh_Nhi Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
90695
Level
120 0.00%
JOB
Thief BF_PinConEn
Title
Thân Điêu Hiệp Lữ
PVP
0 Điểm
Last LogOut
18-Oct 16:34
MP
35765
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
649 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
__Linh_Nhi chat all: [ ak ma 2 cuoc ] lúc 2017-10-18 16:21:59.420.
__Linh_Nhi chat all: [ k co ] lúc 2017-10-18 16:21:31.493.
__Linh_Nhi chat all: [ co ai buon k de tui cuop ] lúc 2017-10-18 15:26:36.060.
__Linh_Nhi chat all: [ bac Gm vua nem cau hoi ,, 5s sau da chot gio roi ] lúc 2017-10-18 15:23:51.900.
__Linh_Nhi chat all: [ Gm onl k ak ] lúc 2017-10-18 15:06:10.317.
__Linh_Nhi chat all: [ so tai ki nang di a e hihe ] lúc 2017-10-18 14:43:12.020.
__Linh_Nhi chat all: [ Gm drop e mix do cay vu khi len 14 chua 2+ fat hiha ] lúc 2017-10-18 14:27:32.987.
__Linh_Nhi chat all: [ nhanh the .. toi mix llen 5 cn kkho ] lúc 2017-10-18 13:48:39.153.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!