Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

@LaoKong Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
86885
Level
120 0.00%
JOB
Thief Thief
Title
Dragon Slayer
PVP
0 Điểm
Last LogOut
18-Oct 19:06
MP
38522
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
711 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!