Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

S2_ThuHien Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
86324
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Sát Thủ Vô Tình
PVP
0 Điểm
Last LogOut
19-Oct 22:19
MP
37342
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
665 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
S2_ThuHien chat all: [ ma cai sv j ma cha co ai ] lúc 2017-10-19 22:18:16.640.
S2_ThuHien chat all: [ co ai k solo di ] lúc 2017-10-19 22:16:35.400.
S2_ThuHien chat all: [ sv cha cai ai vc ] lúc 2017-10-19 11:12:56.527.
S2_ThuHien chat all: [ con cat ] lúc 2017-10-19 11:12:22.177.
S2_ThuHien chat all: [ thang nao solo k ] lúc 2017-10-19 10:54:00.693.
S2_ThuHien chat all: [ sv vang nhu chua ] lúc 2017-10-19 10:11:25.603.
S2_ThuHien chat all: [ ae cho hoi SV co mix do k vay ] lúc 2017-10-19 00:00:24.670.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!