Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

[BOT]-System Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
26102
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
11-Nov 14:20
MP
26102
Race
China
Guild
OLALA Lvl 1
Sox
10 Item
Item
426 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!