Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

1weqwew Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
1508
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
19-Oct 05:40
MP
1508
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
510 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!