Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

ThuHa234 Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
36576
Level
120 0.00%
JOB
Hunter TN_THuHa09
Title
Tập Sống Khác
PVP
0 Điểm
Last LogOut
21-Oct 16:37
MP
84804
Race
China
Guild
TN_AnhEm Lvl 5
Sox
12 Item
Item
646 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
ThuHa234 chat all: [ AE DI BUOn di ] lúc 2017-10-21 13:02:59.640.
ThuHa234 chat all: [ GM ON K NHI PM CAI ] lúc 2017-10-21 13:02:33.833.
ThuHa234 chat all: [ chieu co open k ma gio k onl GM ] lúc 2017-10-21 11:12:11.763.
ThuHa234 chat all: [ GM onl k ] lúc 2017-10-21 11:11:26.873.
ThuHa234 chat all: [ Sro co ai k ] lúc 2017-10-20 21:58:43.700.
ThuHa234 chat all: [ GM dau lag vay ] lúc 2017-10-20 15:52:41.123.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!