Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

__00 Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
93602
Level
120 0.00%
JOB
Hunter __01__
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
21-Oct 19:12
MP
49324
Race
China
Guild
TN_AnhEm Lvl 5
Sox
12 Item
Item
670 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
__00 chat all: [ 1 ] lúc 2017-10-21 19:08:18.537.
__00 chat all: [ vs co ai ko ] lúc 2017-10-21 19:07:52.607.
__00 chat all: [ sop co ban Xu ma ] lúc 2017-10-20 18:47:59.627.
__00 chat all: [ 1233251232 ray t cho cay +14 ne ] lúc 2017-10-20 18:46:59.570.
__00 chat all: [ ko thit mix @@ ] lúc 2017-10-20 18:34:04.773.
__00 chat all: [ ra day t tiep thet ] lúc 2017-10-20 18:32:18.573.
__00 chat all: [ ra SDH NE ] lúc 2017-10-20 18:31:30.747.
__00 chat all: [ may noi tao sao l0z ?? ] lúc 2017-10-20 18:27:44.063.
__00 chat all: [ ke tao tu mix di ??? ccc ] lúc 2017-10-20 18:26:53.847.
__00 chat all: [ ngu l0z ] lúc 2017-10-20 18:26:24.937.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
__01__ đã giết Lum trong trang thái JOB lúc 2017-10-20 18:48:33.440.
__01__ đã giết Lum trong trang thái JOB lúc 2017-10-20 18:40:27.413.