Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

OngHoang Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
59360
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Vang Danh Thiên Hạ
PVP
0 Điểm
Last LogOut
19-Oct 20:27
MP
23061
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
668 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
OngHoang chat all: [ sever kh co ai the ] lúc 2017-10-19 20:20:44.777.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!