Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

HolyPhuong Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
44001
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
20-Oct 00:32
MP
85527
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
469 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!