Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Ngoc_BaBy Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
85885
Level
120 0.00%
JOB
Thief Ngoc__BaBy
Title
Lãng Tử Cô Độc
PVP
0 Điểm
Last LogOut
21-Oct 11:12
MP
43548
Race
China
Guild
Anh_Em_113 Lvl 1
Sox
12 Item
Item
662 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Ngoc_BaBy chat all: [ deo onl ] lúc 2017-10-21 11:11:34.893.
Ngoc_BaBy chat all: [ ai solo k ha ] lúc 2017-10-21 11:10:26.323.
Ngoc_BaBy chat all: [ thang nao du khoe ra cong thanh solo ] lúc 2017-10-21 10:50:47.600.
Ngoc_BaBy chat all: [ tre trau ak ] lúc 2017-10-21 10:19:05.217.
Ngoc_BaBy chat all: [ thang nao khoe ra solo ] lúc 2017-10-21 10:08:41.407.
Ngoc_BaBy chat all: [ thang nao khoe ra solo van ] lúc 2017-10-21 10:05:39.770.
Ngoc_BaBy chat all: [ thang nao khoe ra cong thanh solo van ] lúc 2017-10-21 10:00:01.577.
Ngoc_BaBy chat all: [ solo k ] lúc 2017-10-21 09:55:05.600.
Ngoc_BaBy chat all: [ thang nao solo tao ] lúc 2017-10-21 09:48:41.277.
Ngoc_BaBy chat all: [ thang nao danh nhau k ] lúc 2017-10-20 13:20:46.560.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Ngoc__BaBy đã giết AAA trong trang thái JOB lúc 2017-10-20 11:56:58.620.
Ngoc__BaBy đã giết AAA trong trang thái JOB lúc 2017-10-20 11:51:52.730.