Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

fffaa Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
27369
Level
120 0.00%
JOB
Thief dasdasd
Title
Đạo Tặc Thân Vương
PVP
0 Điểm
Last LogOut
21-Oct 11:10
MP
27474
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
510 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!