Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

HoaVinh Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
82913
Level
120 0.00%
JOB
Trader BIG_HOAVINH
Title
Thiên Hạ Vô Song
PVP
0 Điểm
Last LogOut
20-Oct 14:14
MP
34685
Race
China
Guild
Anh_Em_113 Lvl 1
Sox
10 Item
Item
538 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!