Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

KhanhHien Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
42617
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Quốc Sắc Thiên Hương
PVP
0 Điểm
Last LogOut
20-Oct 17:35
MP
90845
Race
China
Guild
TN_AnhEm Lvl 5
Sox
11 Item
Item
612 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
KhanhHien chat all: [ Ai solo ra S §¤n Hoµng nµo ] lúc 2017-10-20 16:47:47.193.
KhanhHien chat all: [ DDOwij t tÝ ] lúc 2017-10-20 16:44:03.750.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!