Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

DEN Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
46903
Level
120 0.00%
JOB
Thief Test_CuiBap
Title
Tái Xuất Giang Hồ
PVP
0 Điểm
Last LogOut
20-Oct 17:50
MP
88428
Race
China
Guild
Test Lvl 1
Sox
11 Item
Item
592 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!