Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

24USD Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
42767
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
20-Oct 18:21
MP
32142
Race
China
Guild
TN_AnhEm Lvl 5
Sox
11 Item
Item
609 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
24USD chat all: [ ra day ] lúc 2017-10-20 18:19:23.570.
24USD chat all: [ ok ] lúc 2017-10-20 18:07:57.277.
24USD chat all: [ tutu ] lúc 2017-10-20 18:04:12.533.
24USD chat all: [ dau roi ra het di ] lúc 2017-10-20 18:00:23.533.
24USD chat all: [ solo de ae ] lúc 2017-10-20 17:56:45.427.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!