Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

CaNaBis Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
25998
Level
120 0.00%
JOB
Hunter CuopHoCai
Title
Độc Cô Cầu Bại
PVP
0 Điểm
Last LogOut
21-Oct 13:55
MP
68071
Race
China
Guild
TN_AnhEm Lvl 5
Sox
12 Item
Item
623 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
CaNaBis chat all: [ ko ol dc cung phai bao 1 cau. d c m thang gm. de bo may phai cho ] lúc 2017-10-21 13:23:44.503.
CaNaBis chat all: [ Dyt cai l.o n con m.e may thang GM a. mat cong bo may dowload ] lúc 2017-10-21 13:15:45.740.
CaNaBis chat all: [ D c m Gm tre? trau vkl. keu 1h open ma ko ol. hay het tien ngoi net a ] lúc 2017-10-21 13:13:44.557.
CaNaBis chat all: [ Gm oi Dyt con m.e may ] lúc 2017-10-21 13:11:36.630.
CaNaBis chat all: [ Thong bao nhu dung roi 13h open cho mai deo open. vkl sro. thoi nghi ] lúc 2017-10-21 13:03:34.770.
CaNaBis chat all: [ Tuong 13h open ma ] lúc 2017-10-21 13:02:36.270.
CaNaBis chat all: [ Doc Cong Quy cua NS ko Dung Dc ak :)) ] lúc 2017-10-20 19:49:11.913.
CaNaBis chat all: [ Is o dau vay ae ] lúc 2017-10-20 19:30:14.877.
CaNaBis chat all: [ alpates mua do de mix ma ban bang xu thi mua kieu gi vcc ] lúc 2017-10-20 18:47:42.650.
CaNaBis chat all: [ Cho Hoi Bosss o dau vay ] lúc 2017-10-20 18:40:44.690.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!