Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

kau_ut Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
43470
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Lãng Tử Cô Độc
PVP
0 Điểm
Last LogOut
21-Oct 10:50
MP
36846
Race
China
Guild
Anh_Em_113 Lvl 1
Sox
12 Item
Item
659 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!