Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

X4 Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
72906
Level
120 0.00%
JOB
Trader Test
Title
Thiên Hạ Vô Song
PVP
0 Điểm
Last LogOut
21-Oct 13:27
MP
20947
Race
China
Guild
TN_AnhEm Lvl 5
Sox
11 Item
Item
463 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
X4 chat all: [ sang srohuyenthoai di ] lúc 2017-10-21 13:14:53.680.
X4 chat all: [ 4twert ] lúc 2017-10-21 13:14:19.297.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!