Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Aphrodite Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
22614
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
21-Oct 16:55
MP
22614
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
510 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Aphrodite chat all: [ tuong hnay open ma anh em ] lúc 2017-10-21 16:53:07.673.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!