Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

_GA_ Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
61961
Level
120 0.00%
JOB
Hunter TAE_noob
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
17-Nov 06:59
MP
26843
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
578 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!