Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Ga_Con Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
0
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Thợ Săn Bóng Đêm
PVP
0 Điểm
Last LogOut
16-Nov 21:00
MP
43548
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
713 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!