Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Heo_Con Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
23216
Level
120 0.00%
JOB
Hunter NhinGiVay
Title
Phụ Quốc Tướng Quân
PVP
0 Điểm
Last LogOut
17-Nov 17:38
MP
60894
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
0 Item
Item
0 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!