Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

NatSu Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
32489
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Thiên Hạ Vô Song
PVP
0 Điểm
Last LogOut
17-Nov 10:46
MP
35514
Race
China
Guild
_FairyTail_ Lvl 5
Sox
11 Item
Item
607 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!