Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Yeu Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
83183
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Tập Sống Khác
PVP
0 Điểm
Last LogOut
23-Nov 11:20
MP
41657
Race
China
Guild
HaNoi Lvl 5
Sox
10 Item
Item
583 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!