Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

__BIG_ONE__1 Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
85074
Level
120 0.00%
JOB
Trader dai_hoi
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
17-Nov 13:55
MP
43683
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
703 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!