Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

LilKnight Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
40971
Level
120 0.00%
JOB
Trader Test
Title
Sát Thủ Vô Tình
PVP
0 Điểm
Last LogOut
18-Nov 13:32
MP
90035
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
600 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:06:56.337.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:06:36.530.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:05:41.183.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:04:50.827.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:04:30.423.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:04:13.093.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:03:52.753.
FC_DL đã giết Test trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:03:06.253.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:01:48.760.
Test đã giết GoldLuck trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:00:09.127.