Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

ChiHai Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
0
Level
120 0.00%
JOB
Thief FC_DL
Title
Quốc Sắc Thiên Hương
PVP
0 Điểm
Last LogOut
18-Nov 18:41
MP
31389
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
655 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:06:56.337.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:06:36.530.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:05:41.183.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:04:50.827.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:04:30.423.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:04:13.093.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:03:52.753.
One_Luffyy đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:03:26.877.
FC_DL đã giết Test trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:03:06.253.
Test đã giết FC_DL trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 12:01:48.760.