Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

wwqe Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
51535
Level
120 0.00%
JOB
Thief _2_2_2_1
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
18-Nov 11:46
MP
48333
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
686 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
One_Luffyy đã giết _2_2_2_1 trong trang thái JOB lúc 2017-11-18 11:45:45.513.