Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

BeTapChoy Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
22216
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Hồng Nhan Họa Thủy
PVP
0 Điểm
Last LogOut
18-Nov 18:24
MP
59894
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
1 Item
Item
69 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!