Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

gost__ Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
89444
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Bàng Môn Tà Đạo
PVP
0 Điểm
Last LogOut
20-Nov 11:36
MP
47918
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
707 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!