Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

ThuThao Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
52599
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Dragon Slayer
PVP
0 Điểm
Last LogOut
19-Nov 13:55
MP
80563
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
640 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!