Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

__GauBong__ Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
26946
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Thiên Hạ Đệ Nhất
PVP
0 Điểm
Last LogOut
20-Nov 09:19
MP
26946
Race
China
Guild
SieuNhan Lvl 5
Sox
11 Item
Item
488 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!