Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

asdsa Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
27474
Level
120 0.00%
JOB
Trader 21321
Title
Thiên Địa Kỳ Thương
PVP
0 Điểm
Last LogOut
20-Nov 21:50
MP
27369
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
12 Item
Item
510 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!