Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

___Fly___ Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
29718
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
None
PVP
0 Điểm
Last LogOut
22-Nov 19:40
MP
70851
Race
China
Guild
Lvl 0
Sox
11 Item
Item
463 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!