Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

123 Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
17730
Level
120 0.00%
JOB
Trader 1232
Title
Bá Tước
PVP
0 Điểm
Last LogOut
14-Feb 10:55
MP
17730
Race
Europe
Guild
241212 Lvl 5
Sox
11 Item
Item
682 Điểm
Trạng Thái
Offline
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log chat nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!